Badanie możliwości współpracy między instytucjami kultury a NGO

DrukowaniePo długich przygotowaniach – merytorycznych i formalnych – rozpoczęliśmy badania w ramach projektu „Obserwatorium kultury. Badanie możliwości współpracy między instytucjami kultury a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie województwa łódzkiego”.

Pierwszym etapem jest rozesłanie do 95 badanych instytucji kultury ankiety, która ma sprawdzić czy prowadzą one współpracę z NGO, jak ją oceniają (lub jej brak) i jak w ogóle postrzegają tego typu relacje między kulturą w sektorze publicznym i pozarządowym. Kolejne działania to badanie danych udostępnianych przez te instytucje, a w końcu wywiady pogłębione z tymi, którym współpraca wychodzi najlepiej bądź najgorzej.

Dzięki badaniu chcemy stworzyć nie tylko wierny obraz współpracy w sektorze kultury w województwie łódzkim, lecz także przygotować zbiór rekomendacji i dobrych praktyk, które pomogą zainteresowanym organizacjom i instytucjom w rozwijania partnerskiego, wzajemnego wsparcia.

W ramach działań nie zamykamy się tez w ramach wyznaczników grantowych. Zamierzamy rozszerzyć zakres naszego badania o kolejne instytucje, traktując to działanie jako formę wolontariatu na rzecz stworzenia jak najpełniejszego i najwierniejszego obrazu kultury w naszym regionie.