Współpraca instytucji kultury z NGO: dobre praktyki i rekomendacje, Łódź 2013

Współpraca instytucji kultury z NGO w województwie łódzkim: dobre praktyki i rekomendacje, Fundacja Rokoko, Łódź 2013.

Treść publikacji dostępna jest na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 3.0.

Ze wstępu: Oddajemy w Państwa ręce jakościowe podsumowanie badania Obserwatorium kultury. Badanie możliwości współpracy między instytucjami kultury a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie województwa łódzkiego, współfinansowanego ze środków Województwa Łódzkiego. Jest to jedna z dwóch publikacji dotyczących projektu. Drugą stanowi raport zbierający wyniki badań statystycznych, prezentujący obraz obszarów, form i intensywności współpracy między instytucjami kultury a NGO.