ThinkFilm Klub Dyskusyjny: Muzeum Kinematografii w Łodzi

rokoko_tondo_knfMuzeum Kinematografii w Łodzi częściej odwiedzane jest przez turystów spoza Łodzi niż przez łodzian. Nawet studenci i absolwenci filmoznawstwa zaglądają tam stosunkowo rzadko. Jakie są przyczyny tego stanu rzeczy? Co ma nam – filmoznawcom – do zaoferowania łódzka placówka? Jakie ścieżki mogą nas tam zaprowadzić?Jakie jest miejsce Muzeum Kinematografii w polskim pejzażu instytucji związanych z edukacją filmową? Jakie są możliwe scenariusze dla Muzeum w obliczu tworzącej się nowej instytucji narodowej z siedzibą w Łodzi – Narodowego Centrum Kultury Filmowej?

Na rozmowę o Muzeum Kinematografii w Łodzi zaprasza Koło Naukowe Filmoznawców UŁ. Gospodarzem spotkania będzie dr Michał Pabiś-Orzeszyna, autor opracowania na temat Muzeum Kinematografii opublikowanego w książce „Kultura filmowa współczesnej Łodzi”, (red. Ewa Ciszewska, Konrad Klejsa, Łódź 2015). Wydarzenie organizowane jest w ramach międzynarodowego projektu ThinkFilm. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane edukacją filmową i jej dalszym rozwojem.

Kiedy: 12.01.2016 r. (wtorek), godz. 17:00

Gdzie: budynek Wydziału Filologicznego, ul. Pomorska 171/173, sala 2.21

Wstęp wolny

Dr Michał Pabiś-Orzeszyna jest filmoznawcą, adiunktem w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego. Wśród swoich zainteresowań naukowych wymienia teorię kultury wizualnej i martwe media. W 2014 r. obronił pracę doktorską pt. „Zwrot historyczny w badaniach filmoznawczych”, przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Kłysa. Jest autorem artykułu pt. „Historia na naszych oczach? Kino 3D i retoryka rewolucji”, umieszczonym w tomie Paradygmaty współczesnego kina (red. Natasza Korczarowska-Różycka, Tomasz Kłys, Ryszard W. Kluszczyński, Łódź 2014).