SLKKB


Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego

Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego (SLKKB) zostało założone w listopadzie 1990 roku przez studentów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego z inicjatywy prof. Joanny Ślósarskiej, jako pierwsze w wolnej Polsce niezależne stowarzyszenie twórcze promujące nowe zjawiska literackie i młodych twórców.