raport


Edukacja w polskim teatrze: Wprowadzenie historyczne, Łódź 2015

Edukacja w polskim teatrze: Wprowadzenie historyczne, Fundacja Rokoko, Łódź 2015, isbn 978-83-942586-1-0. Treść publikacji dostępna jest na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 3.0. Ze wstępu: Dr hab. Karolina Prykowska-Michalak przyjrzała się historii teatru polskiego z punktu widzenia jego roli dydaktycznej. W jej publikacji można przeczytać o rozmaitych aspektach tego tematu […]


Ożyw Samego Siebie: raport z badania, Łódź 2014

Ożyw Samego Siebie: raport z badania potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Zapolice, Fundacja Rokoko, Łódź 2014. Prezentujemy raport podsumowujący badanie ilościowe i jakościowe potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Zapolice. Powstał on na zlecenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach w 2014 roku.


Laboratorium Kultury: raport z badania, Łódź 2013

Laboratorium Kultury: wolontariat kulturalny w trzecim sektorze. Raport z projektu, Fundacja Rokoko, Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego, Łódź 2013. Prezentujemy raport podsumowujący projekt „Laboratorium Kultury ROKOKO”, który Fundacja Rokoko zrealizowała w partnerstwie ze SLKKB w 2013 roku. Publikacja opisuje założenia projektu od zdefiniowania centralnego zagadnienia, jakim był wolontariat kulturalny, po […]