film

8 wpisów

ThinkFilm Klub Dyskusyjny: Wrażenia z wystawy NaFilM

Wystawa NaFilM, prezentowana od maja 2015 do końca października 2015 r. w praskim Muzeum Montanelli, stanowi część długoterminowego projektu NaFilM, którego celem jest utworzenie w Czechach Narodowego Muzeum Filmowego. Swoimi wrażeniami z wystawy, uzupełnionymi o materiał audiowizualny, podzielą się z uczestnikami kolejnego spotkania dyskusyjnego członkowie Koła naukowego Filmoznawców UŁ.

ThinkFilm Klub Dyskusyjny: Edukacja filmowa w polskich szkołach

Koło Naukowe Filmoznawców UŁ zaprasza na spotkanie dyskusyjne poświęcone edukacji filmowej w szkole. Punktem wyjścia do rozmowy będzie wystąpienie prof. Piotra Sitarskiego na temat edukacji filmowej w polskich podręcznikach szkolnych. Wydarzenie ma charakter otwarty i organizowane jest w ramach międzynarodowego projektu ThinkFilm.