animacja kultury

1 wpis

By campra: BY-NC-ND @ Flickr

Wolontariat kulturalny i animacja kultury

Rozwijanie i wspieranie kultury uczestnictwa to budowanie postaw zaangażowania, twórczości oraz otwartości na innych. W praktyce nie jest to łatwe, gdyż wymaga dużego nakładu pracy ze strony organizacji i ponadprzeciętnego zaangażowania odbiorców. Jednocześnie przynosi ogromne korzyści zarówno dla instytucji, jak i jej widowni. Dlatego poszukujemy rozwiązań, które mogą wzmacniać partycypację […]