Szkolenia o wolontariacie i mentoring dla Kulturalnych NGO

 • Czy w Waszej organizacji zajmujecie się działaniami kulturalnymi i chcielibyście zaangażować w nie więcej osób?
 • Czy chcielibyście zwiększyć zaangażowanie wolontariuszy w życie organizacji i jej przedsięwzięcia kulturalne?
 • Czy potrzebujecie narzędzi, które pomogą w zarządzaniu wolontariatem?

Laboratorium Kultury ROKOKO jest przestrzenią, w której pracujemy nad innowacyjnymi i skutecznymi rozwiązaniami potrzeb organizacji zajmujących się kulturą.

Fundacja Rokoko oraz Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego (SLKKB) zapraszają Kulturalne NGO do skorzystania z nieodpłatnej oferty edukacyjnej w ramach projektu Laboratorium Kultury ROKOKO. Jej tematem jest wolontariat kulturalny w organizacjach pozarządowych. Organizacje będą miały możliwość uczestniczenia w szkoleniach, które kompleksowo przygotują je do prowadzenia programów wolontariatu kulturalnego. Aby pomóc we wdrożeniu nowych rozwiązań przewidziany jest mentoring, czyli wsparcie i asysta ze strony trenerów w trakcie wprowadzania zmian i ulepszeń w organizacji.

 

Kulturalne NGO?

Udział w projekcie mogą wziąć zarejestrowane na terenie województwa łódzkiego i nieprowadzące działalności gospodarczej kulturalne organizacje pozarządowe, czyli stowarzyszenia i fundacje, które w ramach działań statutowych zajmują się działalnością kulturalną i artystyczną.

 

Co?

Dzięki udziałowi w Laboratorium Kultury uczestniczące w nim osoby:

 • poznają wolontariat kulturalny w różnych jego aspektach,
 • nauczą się skutecznie posługiwać darmowymi narzędziami ułatwiającymi pracę z wolontariuszami,
 • otworzą swoją organizację na nowe, angażujące działania kulturalne,
 • przygotują interesującą ofertę dla osób zainteresowanych działaniami wolontarystycznymi w obszarze kultury,
 • stworzą dokumenty konieczne do prowadzenia programu wolontariatu i poznają zagadnienia formalno-prawne z nim związane,
 • poznają sposoby pozyskiwania wolontariuszy oraz zarządzania zespołem wolontariuszy,
 • będą realizować praktyczne zadania na rzecz swoich organizacji także między spotkaniami, co stanowić będzie zadanie certyfikacyjne,
 • otrzymają certyfikat potwierdzający kwalifikacje do koordynowania wolontariatu kulturalnego oraz faktyczne przygotowanie organizacji do prowadzenia programów wolontarystycznych.

Oferta Laboratorium Kultury dla kulturalnych organizacji pozarządowych jest bezpłatna i obejmuje:

 • cykl czterech dwudniowych szkoleń,
 • możliwość skorzystania z minimum 2 godzin mentoringu,
 • materiały szkoleniowe dla uczestników i uczestniczek,
 • catering w trakcie szkoleń.

 

Mentoring?

Po przejściu szkolenia uczestnicy i uczestniczki będą wprowadzać w organizacji zmiany w celu usprawnienia działania wolontariatu kulturalnego. W tym czasie będą mogli spotkać się z wybranym trenerem lub trenerką (Julianem Czurko lub Darią Kubiak) w celu omówienia bieżących problemów, wspólnego poszukania rozwiązań lub audytu wprowadzonych zmian.

 

Dla kogo?

Każda organizacja powinna zgłosić dwie osoby do uczestnictwa w działaniach – osobę wiodącą i wspierającą:

 • osoba wiodąca będzie brać udział we wszystkich szkoleniach, po których będzie miała zadanie przekazać wiedzę osobie wspierającej – aby utrwalać nowe rozwiązania w organizacji,
 • obie osoby będą objęte programem mentoringowym, którego zadaniem jest wsparcie skutecznego obiegu wiedzy w organizacji po odbyciu szkoleń,
 • w razie nieobecności osoby wiodącej, wspierająca będzie mogła zastąpić ją podczas szkolenia i przejąć zadanie wspólnego uczenia się.

Zgłaszane osoby mają obowiązek zapoznać się z regulaminem projektu i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

Co jeszcze?

Dodatkowymi wartościami wzięcia udziału w Laboratorium Kultury będą:

 • poznanie innych kulturalnych organizacji, wymiana doświadczeń – oraz kontaktów, np. do dalszych, wspólnych działań,
 • możliwość zaprezentowania swojej organizacji podczas Targów Wolontariatu, czyli w trakcie szkoleń skierowanych do kulturalnych wolontariuszy i wolontariuszek,
 • otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych i kulturalnych
 • wzmocnienie swojej organizacji poprzez usprawnienie przepływu wiedzy pomiędzy osobami pracującymi w niej,
 • doładowanie energii podczas szkoleń dzięki bezmięsnym obiadom przygotowanym ze składników pochodzących z ekologicznych i lokalnych upraw,
 • wsparcie „dla” oraz „ze strony” ekonomii społecznej, gdyż podczas przygotowywania Laboratorium Kultury korzystamy z usług organizacji społecznych.

 

Kiedy?

Terminy szkoleń dla kulturalnych organizacji to:

 • 12-13 sierpnia,
 • 12-13 września,
 • 17-18 października,
 • 18-19 listopada,

w roku 2013, w godzinach 9.00-17.00.

Terminy opcjonalnego wsparcia mentoringowego będą ustalane z organizacjami indywidualnie.

 

Tematy?

Tematy szkoleń będą obejmowały najważniejsze i umożliwiające najbardziej efektywne zarządzanie wolontariatem kulturalnym zagadnienia:

 • kultura partycypacji: wolontariat kulturalny, zaangażowanie, motywacja, relacje, aspekty prawne,
 • społeczeństwo wiedzy: wolontariat w sprawnej organizacji kulturalnej, misja i wizja, cele, profil działania, komunikacja, myślenie marketingowe, opracowanie produktu kultury, narzędzia zarządzania wolontariatem kulturalnym, czasem, wiedzą i projektem,
 • twórczość: animacja kulturalna, praca projektowa, kampanie kulturalne.

 

Gdzie?

Szkolenia odbędą się w Łodzi. Obszar świadczenia wsparcia mentoringowego to województwo łódzkie, konkretne miejsce będzie ustalane z organizacjami indywidualnie.

Fundacja Rokoko nie zapewnia noclegu na czas szkoleń, ale jeśli będzie on potrzebny, to pomoże w jego organizacji.

 

Od kogo?

Szkolenia prowadzić będą Daria Kubiak i Julian Czurko, czyli Zarząd Fundacji Rokoko. Oboje od lat współpracują z organizacjami pozarządowymi, kierując ich działaniami od środka bądź wspierając ich rozwój z zewnątrz. Koordynują różne formy wolontariatu kulturalnego – od tradycyjnego pozarządowego, poprzez integracyjny po studencką działalność w kołach naukowych. Oboje są doktorantami na Uniwersytecie Łódzkim. Mają wieloletnie doświadczenie w pracy wykładowców akademickich oraz trenerow w edukacji nieformalnej. Daria jest menedżerką kultury, kulturoznawczynią, teatrolożką, specjalistką ds. marketingu. Julian jest historykiem sztuki, kulturoznawcą, menedżerem organizacji pozarządowych.

Fundacja Rokoko oraz Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego, działające na rzecz kultury oraz edukacji, zwłaszcza humanistycznej, połączyły swoje siły, aby wesprzeć rozwój wolontariatu kulturalnego. Fundacja Rokoko wyrosła ze środowiska akademickiego związanego z zarządzaniem i animacją kultury. Jest odpowiedzią na potrzebę nowych form angażowania w działania kulturalne i artystyczne oraz edukacji uzupełniającej wykształcenie formalne. SLKKB również ma głębokie korzenie akademickie, jest też najstarszą w wolnej Polsce społeczną organizacją środowiska twórczego. Jako organizacja pożytku publicznego kieruje się etosem dobrowolnej, nieodpłatnej i profesjonalnej pracy jej członków i członkiń.

 

Jak się zgłosić?

Nabór zamknięty.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Projekt „Laboratorium Kultury ROKOKO” dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Laboratorium Kultury ROKOKO