Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego

Logo SLKKBStowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego (SLKKB) zostało założone w listopadzie 1990 roku przez studentów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego z inicjatywy prof. Joanny Ślósarskiej, jako pierwsze w wolnej Polsce niezależne stowarzyszenie twórcze promujące nowe zjawiska literackie i młodych twórców. Zrzesza poetów, prozaików, tłumaczy, plastyków i pracowników naukowych z terenu całej Polski.

Partnerstwo

Fundacja Rokoko i SLKKB realizują wspólnie projekt Laboratorium Kultury ROKOKO, dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Dane

e-mail: slkkb@slkkb.org.pl

strona www: www.slkkb.org.pl