Laboratorium Kultury: raport z badania, Łódź 2013

Laboratorium Kultury: wolontariat kulturalny w trzecim sektorze. Raport z projektu, Fundacja Rokoko, Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego, Łódź 2013.

Prezentujemy raport podsumowujący projekt „Laboratorium Kultury ROKOKO”, który Fundacja Rokoko zrealizowała w partnerstwie ze SLKKB w 2013 roku.

Publikacja opisuje założenia projektu od zdefiniowania centralnego zagadnienia, jakim był wolontariat kulturalny, po założenia programowe szkoleń oraz problemy poruszane w trakcie wsparcia mentoringowego dla organizacji pozarządowych. Przedstawiliśmy także oceny oraz opinie wystawione przez uczestniczki i uczestników szkoleń, oraz wnioski podsumowujące pół roku pracy z NGO i osobami działającymi w trzecim sektorze.

Redakcja merytoryczna: Daria Kubiak, Julian Czurko
Korekta: Daria Kubiak, Julian Czurko
Opracowanie graficzne i skład: Julian Czurko

Publikacja należy do serii wydawniczej Obserwatorium Kultury Fundacji Rokoko i jest dystrybuowana bezpłatnie.

Treść publikacji dostępna jest na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 3.0, obejmującej Fundację Rokoko i Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego.

Publikacja powstała w ramach projektu „Laboratorium Kultury ROKOKO” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin