Polska literatura migracyjna w Wielkiej Brytanii i Irlandii po roku 2004

Celem projektu jest zgromadzenie, przebadanie i sklasyfikowanie polskiej poezji i prozy migracyjnej opublikowanej w Polsce, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii w języku polskim i angielskim po roku 2004 jako nowego nurtu w literaturze oraz ważnego materiału badawczego, kontynuującego dziedzictwo kultury polskiej. Najnowsza twórczość emigracyjna odzwierciedla bieżące i wielowarstwowe procesy zachodzące w postmodernistycznych społeczeństwach Europy Zachodniej. Stąd też wprowadza ona do narodowego dyskursu literackiego nowe zagadnienia, takie jak multi- i transkulturowość, sekularyzacja społeczeństwa, wpływ narodowości, wykształcenia, rasy, klasy i płci na życie codzienne.

Projekt ma na celu prześledzenie wpływu, jaki doświadczenie emigracyjne wywarło na pisarzy i ich twórczość oraz dokonanie dekonstrukcji i redefinicji utrwalonych pojęć: patriotyzmu, tożsamości, ojczyzny czy rodziny. Rezultaty projektu, w tym monografia naukowa i archiwum cyfrowe, mają stanowić uzupełnienie intensywnie prowadzonych badań politycznych, ekonomicznych oraz socjologicznych nad zjawiskiem migracji.

Projekt nr DEC-2011/01/B/HS2/05120, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, realizowany na Uniwersytecie Łódzkim uzyskał bardzo wysoką ocenę, zajmując drugie miejsce w konkursie.

Więcej informacji o przedsięwzięciu na stronie: www.emigracja.uni.lodz.pl.