Laboratorium Kultury ROKOKO

Szkolenia o wolontariacie i mentoring dla Kulturalnych NGO

Czy w Waszej organizacji zajmujecie się działaniami kulturalnymi i chcielibyście zaangażować w nie więcej osób? Czy chcielibyście zwiększyć zaangażowanie wolontariuszy w życie organizacji i jej przedsięwzięcia kulturalne? Czy potrzebujecie narzędzi, które pomogą w zarządzaniu wolontariatem? Laboratorium Kultury ROKOKO jest przestrzenią, w której pracujemy nad innowacyjnymi i skutecznymi rozwiązaniami potrzeb organizacji […]

Daria Kubiak

Wiceprezeska Fundacji Rokoko, członkini Kooperatywy Spożywczej w Łodzi, doktorantka UŁ (w zakresie zarządzania kulturą), członkini studenckich kół naukowych, wykładowczyni, specjalistka ds. PR i promocji, managerka kultury, kulturoznawczymi, teatrolożka.   Umiejętności i doświadczenie prowadzenie akademickich wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów, prowadzenie warsztatów dla dzieci, badania rozwoju widowni, zarządzanie instytucjami kultury, promocja sztuki, […]

Julian Czurko

Prezes Fundacji Rokoko Doktor nauk humanistycznych (w zakresie literaturoznawstwa). W Fundacji Rokoko zajmuje się coachingiem, prowadzeniem szkoleń i warsztatów jako trener, organizacją i prowadzeniem badań, zarządzaniem projektami kulturalno-edukacyjnymi, zarządzaniem komunikacją internetową oraz projektowaniem graficznym. Sekretarz w Stowarzyszeniu Literackim im. K.K. Baczyńskiego, edukator Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK. Z wykształcenia historyk sztuki […]

Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego

Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego (SLKKB) zostało założone w listopadzie 1990 roku przez studentów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego z inicjatywy prof. Joanny Ślósarskiej, jako pierwsze w wolnej Polsce niezależne stowarzyszenie twórcze promujące nowe zjawiska literackie i młodych twórców.

By campra: BY-NC-ND @ Flickr

Wolontariat kulturalny i animacja kultury

Rozwijanie i wspieranie kultury uczestnictwa to budowanie postaw zaangażowania, twórczości oraz otwartości na innych. W praktyce nie jest to łatwe, gdyż wymaga dużego nakładu pracy ze strony organizacji i ponadprzeciętnego zaangażowania odbiorców. Jednocześnie przynosi ogromne korzyści zarówno dla instytucji, jak i jej widowni. Dlatego poszukujemy rozwiązań, które mogą wzmacniać partycypację […]

Badanie możliwości współpracy między instytucjami kultury a NGO

Po długich przygotowaniach – merytorycznych i formalnych – rozpoczęliśmy badania w ramach projektu „Obserwatorium kultury. Badanie możliwości współpracy między instytucjami kultury a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie województwa łódzkiego”. Pierwszym etapem jest rozesłanie do 95 badanych instytucji kultury ankiety, która ma sprawdzić czy prowadzą one współpracę z NGO, jak ją […]