Ożyw Samego Siebie: badanie potrzeb kulturalnych

Fundacja Rokoko została zaproszona przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach do udziału w projekcie „Ożyw Samego Siebie” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+.

Celem działania jest zaktywizowanie lokalnej społeczności do działań na rzecz swojego otoczenia oraz prezentacja GOKiS jako instytucji otwartej na oddolne inicjatywy związane z kulturą, sportem oraz rozwojem lokalnym. Dzięki projektowi instytucja chce się otworzyć na grupy, które do tej pory nie angażowały się w jej dotychczasowe działania, a także rozwinąć ofertę dla dotychczasowych przyjaciół.

Pierwsza część projektu polega na diagnozie potrzeb kulturalnych oraz identyfikacji potencjału społecznego mieszkańców gminy. Ich wyniki posłużą do przygotowania i realizacji kulturalnych, oddolnych inicjatyw  w dalszej części projektu.

Zespół Obserwatorium Kultury opiekuje się badawczą częścią działania. Jej owoce w postaci raportów z badań ankietowych i focusowych mieszkańców gminy Zapolice, są dostępne na stronie publikacji Obserwatorium Kultury Fundacji Rokoko.

 

ozyw_siebie_wstega_logotypow