ThinkFilM: terminy

29 X 2015 środa 19:00 sala 1.06: spotkanie z prof. Piotrem Sitarskim na temat obecności treści filmowych w podręcznikach szkolnych

 

16 XII 2015 środa 18:45 sala 1.06: relacja z wizyty w Národní filmové muzeum – NaFilM (Narodowe Muzeum Filmowe) w Pradze

Wystawa NaFilM, prezentowana od maja 2015 do końca października 2015 r. w praskim Muzeum Montanelli, stanowi część długoterminowego projektu NaFilM, którego celem jest utworzenie w Czechach Narodowego Muzeum Filmowego. Swoimi wrażeniami z wystawy, uzupełnionymi o materiał audiowizualny, podzielą się z uczestnikami kolejnego spotkania dyskusyjnego członkowie Koła naukowego Filmoznawców UŁ. Na szczególną uwagę zasługuje eksperymentalna formuła niemal wszystkich realizacji, wchodzących w skład wystawy. Zwiedzający mogli m.in. kontrolować poszczególne warstwy ścieżki dźwiękowej filmu, a także wytwarzać samodzielnie – przy użyciu rozmaitych akcesoriów – dźwięk imitujący wiatr, deszcz czy kopyt końskich stukających o podłoże.

 

7 I 2016 czwartek godz. 19:00, sala 1.06: spotkanie z dr Konradem Klejsą na temat zachodnioeuropejskich muzeów filmowych

Czy chcesz się dowiedzieć, jak funkcjonują zagraniczne muzea filmowe? Jakie strategie wystawiennicze są w nich wdrażane? Jakie eksponaty gromadzą? Koło Naukowe Filmoznawców UŁ ma przyjemność zaprosić do udziału w spotkaniu, którego tematem będzie działalność zachodnioeuropejskich muzeów filmowych. W trakcie wystąpienia omówione zostaną m.in. placówki w Turynie (Museo Nazionale del Cinema), Amsterdamie (EYE Film Museum) oraz na terytorium Niemiec. Swoją refleksją na ten temat podzieli się z uczestnikami spotkania dr Konrad Klejsa. Wydarzenie organizowane jest w ramach międzynarodowego projektu ThinkFilm. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane edukacją filmową i jej dalszym rozwojem.

 

12 I 2016 wtorek godz. 17:00, sala 1.06: spotkanie z dr Michałem Pabisiem-Orzeszyną na temat działalności Muzeum Kinematografii w Łodzi

Muzeum Kinematografii w Łodzi częściej odwiedzane jest przez turystów spoza Łodzi niż przez łodzian. Nawet studenci i absolwenci filmoznawstwa zaglądają tam stosunkowo rzadko. Jakie są przyczyny tego stanu rzeczy? Co ma nam –  filmoznawcom – do zaoferowania łódzka placówka? Jakie ścieżki  mogą nas tam zaprowadzić? Jakie jest miejsce Muzeum Kinematografii w polskim pejzażu instytucji związanych z edukacją filmową? Jakie są możliwe scenariusze dla Muzeum w obliczu tworzącej się nowej instytucji narodowej z siedzibą w Łodzi – Narodowego Centrum Kultury Filmowej? Gospodarzem spotkania będzie dr Michał Pabiś-Orzeszyna, autor opracowania na temat Muzeum Kinematografii opublikowanego w książce “Kultura filmowa współczesnej Łodzi”, (red. Ewa Ciszewska, Konrad Klejsa, Łódź 2015).

 

2 III 2016 środa godz. 17.00, sala 1.20.: spotkanie z edukatorką filmową dr Jadwigą Mostowską, autorką podręcznika „Elementarz młodego kinomana”

Jak wygląda edukacja filmowa dla dzieci i młodzieży w instytucjach kultury oraz w szkole? Jak przełożyć język filmoznawcy wyniesiony ze studiów na praktykę pracy z młodymi odbiorcami? Jak napisać scenariusz lekcji filmu? Jak wygląda dostępność materiałów dotyczących edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży? Jakie – czasami sprzeczne – interesy wpisane są w instytucjonalne ramy edukacji filmowej? O powyższych zagadnieniach podyskutujemy z dr Jadwigą Mostowską, edukatorką filmową. Wydarzenie organizowane jest w ramach międzynarodowego projektu ThinkFilm. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane edukacją filmową i jej dalszym rozwojem.

 

7 IV 2016, czwartek, godz. 18.00, sala 1.20: Strategie wystawiennicze popularnych polskich muzeów

Turystyka muzealna to dziś rozrywka klasyczna. Z oficjalnych danych wynika, że w Polsce, pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działa ponad pół tysiąca muzeów. Jakie strategie stosują aby przyciągnąć zwiedzających? Członkowie Koła Naukowego Filmoznawców zwiedzili i zbadali jedne z najpopularniejszych polskich muzeów. Swoimi refleksjami podzielą się w ramach najbliższego spotkania.

Warszawskim muzeom przyjrzały się mgr Katarzyna Figat – opowie o Muzeum Techniki oraz Zuzanna Woźniak – zaprezentuje strategie wystawiennicze, jakimi posługuje się Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Przedmiotem prezentacji Sylwii Kubery będzie Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, a mgr Katarzyna Żakieta podzieli się swoją refleksją na temat Muzeum Toruńskiego Piernika. Finał stanowić będzie wystąpienie mgr Karola Jóźwiaka, który przedstawi ideę Ryszarda Stanisławskiego: „Muzeum  jako instrument krytyczny”.

 

22 IV piątek 18:45 sala 1.20. Warsztat: Filmoterapia w teorii i praktyce. Spotkanie z dr Małgorzatą Kozubek

Czy istnieją filmy, które leczą? To pytanie będzie można zadać już na kolejnym spotkaniu Koła Naukowego Filmoznawców UŁ. Naszym gościem będzie jedna z prekursorek filmoterapii w Polsce. Choć najstarsze badania dotyczące filmoterapii w naszym kraju pochodzą z 1946 roku, sam termin jest stosunkowo młody. Od lat 40. obszar kultury audiowizualnej silnie się rozwinął, a film zdecydowanie zmienił swoją rangę. Dziś nie jest już tylko rozrywką, ale także nauką. Fascynujące związki filmu z medycyną będziemy zgłębiać razem z dr Małgorzatą Kozubek. Serdecznie zapraszamy.

 

27 IV środa 18:45 sala 1.20: Edukacja filmowa w Polsce

Kolejne ze spotkań, organizowanych w ramach cyklu „ThinkFilm Klub Dyskusyjny”, ma na celu zaprezentowanie różnych modeli edukacji filmowej w Polsce. Jak się okazuje, filmem można posłużyć się nie tylko w celu urozmaicenia stosowanych praktyk dydaktycznych, ale również usprawnić dzięki utworom audiowizualnym przebieg reedukacji. Szczegóły takiego rozwiązania przybliży mgr Monika Rawska, która omówi strategie wykorzystania filmu w procesie terapeutycznym (m.in. w terapii  uzależnień). Z kolei mgr Renata Nolbrzak opowie o edukacji filmowej, prowadzonej w ośrodkach kultury funkcjonujących w niewielkich miejscowościach.

 

17 V wtorek 17:00 sala 1.20: Edukacja filmowa dla nauczycieli. Spotkanie z edukatorką filmową Anną Równy

Rzadko który edukator filmowy wysysa swoje kompetencje z mlekiem matki. Czy to praca w szkole, czy w domu kultury – wymaga ona odpowiedniego przygotowania i kompetencji. Jakie ścieżki kształcenia dostępne są dla osób pracujących z filmem jako narzędziem i przedmiotem edukacji? Jaka jest oferta studiów dziennych, podyplomowych, kursów? Z jakich narzędzi online warto korzystać? Gdzie szukać wsparcia układając program zajęć filmowych i pisząc scenariusze lekcji? Zagadnienia związane z edukacją filmową dla nauczycieli zostaną poruszone podczas spotkania z Anną Równy, edukatorką filmową, liderką Filmoteki Szkolnej.

 

1 VI środa 18:45 sala 1.20: Edukacja filmowa w Polsce

W Dzień Dziecka zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu “Edukacja filmowa w Polsce”. Do świata filmu animowanego zabierze nas mgr Mateusz Żebrowski. Swoją prezentację poświęci festiwalowi O!PLA oraz festiwalowym strategiom angażującym społeczność. Mgr Agnieszka Barczyk opowie o podobnych inicjatywach, lecz realizowanych z ramienia Uniwersytetów. Na koniec, dzięki pośrednictwu mgr Agaty Pospieszyńskiej będziemy mogli zapoznać się z działalnością Narodowego Instytutu Audiowizualnego – dowiedzieć się jak instytucja wykorzystuje swoje możliwości archiwizacyjne w obszarze edukacji filmowej.

 

VI 2016: Spotkanie w Łodzi z partnerami zagranicznymi