Obserwatorium Kultury: ThinkFilM


Filmoznawcy z Uniwersytetu Łódzkiego po raz kolejny podejmują współpracę z czeskim zespołem badawczym, tworzonym przez studentów Uniwersytetu Karola w Pradze. W ramach programu Erasmus+, strony przystępują do realizacji międzynarodowego projektu ThinkFilM, który ma na celu przyjrzenie się sposobom edukacji filmowej w Polsce, Czechach, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Interesują nas sposoby prowadzenia edukacji filmowej w Polsce – zarówno te firmowane przez instytucje państwowe, jak i przedsięwzięcia podejmowane przez sektor pozarządowy. Chcemy dowiedzieć się jak o filmie uczy się w szkołach, na uczelniach wyższych, w domach kultury, w kinach, muzeach i na festiwalach filmowych. Przedmiotem naszej refleksji staną się także sposoby wykorzystywania filmu jako narzędzia edukacji. Zebrane doświadczenia posłużą stworzeniu koncepcji nowoczesnej placówki filmowo-edukacyjnej w Pradze: Národní filmové muzeum – NaFilM (Narodowe Muzeum Filmowe) w Pradze.

Cele

Podstawowym celem projektu jest refleksja nad sposobami prowadzenia edukacji filmowej w Polsce – zarówno tej firmowanej przez instytucje państwowe, jak i przedsięwzięciach podejmowanych przez sektor pozarządowy. Interesować nas będzie jak o filmie uczy się w szkołach, na uczelniach wyższych, w domach kultury, w kinach, muzeach i na festiwalach filmowych. Przedmiotem refleksji staną się także sposoby wykorzystywania filmu jako narzędzia edukacji.

Na cel główny składają się założenia cząstkowe, czyli:

 • opracowanie różnych podejść do formalnej i nieformalnej edukacji filmowej w całej Europie;
 • połączenie pracy kilku grup partnerskich pozwalające na wymianę doświadczeń na forum międzynarodowym;
 • udostępnienie wyników badań szerokiemu gronu odbiorców.

Przebieg prac

Cele projektu zostaną wypracowane poprzez serię comiesięcznych otwartych spotkań poświęconych wybranym zagadnieniom edukacji filmowej. Spotkania będą się odbywały na Uniwersytecie Łódzkim, ich ramowy plan wygląda następująco:

 • Październik 2015: spotkanie z prof. Piotrem Sitarskim na temat obecności treści filmowych w podręcznikach szkolnych.
 • Grudzień 2015: relacja z wizyty w Národní filmové muzeum – NaFilM (Narodowe Muzeum Filmowe) w Pradze.
 • Styczeń 2016:
  • spotkanie z dr Konradem Klejsą na temat zachodnioeuropejskich muzeów filmowych,
  • spotkanie z dr Michałem Pabisiem-Orzeszyną na temat działalności Muzeum Kinematografii w Łodzi.
 • Marzec 2016: spotkanie z edukatorką filmową dr Jadwigą Mostowską, autorką podręcznika „Elementarz młodego kinomana”.
 • Kwiecień 2016: rozmowa z Anną Równy, liderką Filmoteki Szkolnej, na temat możliwości samokształceniowych edukatorów filmowych.

Szczegółowe informacje o spotkaniach na profilu facebookowym Koła oraz na stronie Fundacji Rokoko.

Publikacja

Sposobem upowszechnienia wyników działania będzie recenzowana publikacja w języku angielskim gromadząca tekstu o charakterze naukowym związane z tematyką edukacji filmowej. Publikacja ukaże się w 2017 r. Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z redaktorką tomu, dr Ewą Ciszewską: ciszewska@uni.lodz.pl

Czas trwania

marzec 2015 – grudzień 2017

Realizatorzy

Koło Naukowe Filmoznawców UŁ, Fundacja Rokoko, Národní filmové muzeum – NaFilM (Narodowe Muzeum Filmowe) w Pradze

Masz pytania? Chcesz do nas dołączyć? Przyjdź na spotkanie Koła lub napisz do Katarzyny Figat lub Ewy Ciszewskiej.

Inne ważne informacje