Publikacje

rokoko_publico_wolontLaboratorium Kultury: wolontariat kulturalny w trzecim sektorze. Raport z projektu, Fundacja Rokoko, Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego, Łódź 2013.

Treść publikacji dostępna jest na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 3.0.

Ze wstępu: „Projekt Laboratorium Kultury ROKOKO zrodził się z chęci sprawdzania i testowania narzędzi, które mogą być przydatne organizacjom pozarządowym zajmującym się kulturą. Na co dzień współpracujemy z różnymi NGO, działamy wolontariacko i koordynujemy takie działania – i często spotykamy się z różnymi problemami i wątpliwościami związanymi z nieodpłatnym wsparciem działań społecznych. Jest dla nas jasne, że skoro ludzie poświęcają własny czas i profesjonalne umiejętności dla kultury, nie oczekując w zamian korzyści finansowych ani materialnych, należy im się wszelka dodatkowa pomoc”.


rokoko_publico_wspolpracaWspółpraca instytucji kultury z NGO w województwie łódzkim: dobre praktyki i rekomendacje, Fundacja Rokoko, Łódź 2013.

Treść publikacji dostępna jest na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 3.0.

Ze wstępu: Oddajemy w Państwa ręce jakościowe podsumowanie badania Obserwatorium kultury. Badanie możliwości współpracy między instytucjami kultury a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie województwa łódzkiego, współfinansowanego ze środków Województwa Łódzkiego. Jest to jedna z dwóch publikacji dotyczących projektu. Drugą stanowi raport zbierający wyniki badań statystycznych, prezentujący obraz obszarów, form i intensywności współpracy między instytucjami kultury a NGO.


rokoko_publico_ozywOżyw Samego Siebie: raport z badania potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Zapolice, Fundacja Rokoko, Łódź 2014.

Treść publikacji dostępna jest na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 3.0.

Badanie potrzeb kulturalnych gminy Zapolice odbyło się w ramach projektu Ożyw Samego Siebie, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprosił do współpracy Fundację Rokoko. Wspólnie określiliśmy cele badania i stworzyliśmy jego szkielet, aby jak najlepiej odpowiadał oczekiwaniom GOKiS. […] Propozycje badanych grup stanowią ciekawą bazę, z której można wybierać wiele pomysłów i modyfikować je zgodnie ze zmianami potrzeb mieszkańców. Są dobrą inspiracją dla kierunku zmian – aby dom kultury był centrum aktywności lokalnej mieszkańców.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin