Zarząd

Zarząd Fundacji

  • Prezes Zarządu: Julian Czurko
  • Wiceprezeska Zarządu: Daria Kubiak

Rada Fundacji:

  • Przewodnicząca Rady: Weronika Alama
  • Członkinie Rady: Bogumiła Czurko, Beata Niemiec-Kubiak