Misja

rokoko_maleMisja

Misją Fundacji Rokoko jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju twórczości, społeczeństwa wiedzy i kultury partycypacji.

 

Kroki do osiągnięcia celów

Aby osiągać cele Fundacja Rokoko realizuje pięć typów działań:

  • edukację kulturalną,
  • organizację kultury,
  • animację kultury,
  • badania kultury,
  • marketing kultury.

Obszary te objęliśmy trzema programami: Laboratorium, Obserwatorium i Eksperymentarium Kultury, których działania będą realizowane w ramach odpłatnej oraz nieodpłatnej działalności statutowej, w tym dzięki projektom dofinansowanym z funduszy publicznych.

Aby osiągnąć cele w Fundacji Rokoko łączymy wiedzę z zakresu humanistyki z nowoczesnymi i odpowiedzialnymi formami edukacji, zarządzania oraz marketingu.

Nasze działania kierujemy do pięciu grup odbiorców:

  • organizacji pozarządowych,
  • studentów,
  • wolontariuszy i liderów społecznych,
  • instytucji kultury,
  • badaczy kultury.

Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, a także spółdzielnie socjalne) to naturalni partnerzy Fundacji Rokoko, zarówno do współpracy, jak i budowy społeczeństwa wiedzy poprzez wzajemną edukację oraz wymianę doświadczeń.

Studenci, zwłaszcza z kierunków humanistycznych, to druga grupa objęta wsparciem ze względu na zagrożenie wykluczeniem społecznym. Wynika ono z dostrzeżonego przez nas niedostosowania kształcenia humanistycznego do wymogów rynku pracy. Poprzez szkolenia i doradztwo dla młodych ludzi chcemy pomóc im wykorzystać ich wiedzę i potencjał do realizowania ich w ramach zawodów adekwatnych do ich pasji i kwalifikacji.

Działamy także na rzecz wolontariuszy i liderów społecznych, realizujących swoje działania w ramach różnych organizacji, a także w sposób oddolny i nieformalny. To właśnie osoby, które praktykują kulturę partycypacji i tworzą środowisko dla zrównoważonego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin