Patronujemy I Ogólnopolskiemu Konkursowi Literackiemu „Lancet”

lancetPracownia Antropologii Literatury i studenci kulturoznawstwa (specjalność: twórcze pisanie) Uniwersytetu Łódzkiego ogłaszają I Ogólnopolski Konkurs Literacki „Lancet” na cykl wierszy lub opowiadanie. Konkurs jest skierowany do studentów wszystkich uczelni i kierunków.

  1. W konkursie mogą brać udział studenci wszystkich kierunków i uczelni w Polsce, jak również polscy studenci uczelni zagranicznych.
  2. Nadsyłane na Konkurs prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagrodzone w innych konkursach.
  3. Zestaw tekstów (niezależnie od formy rodzajowej i gatunkowej) nie powinien przekraczać 9 tys. znaków liczonych ze spacjami.
  4. Tematyka prac jest dowolna.

Na stronie pierwszej prac, w lewym narożniku, prosimy umieścić jedynie  informacje odnośnie kierunku studiów, nazwy uczelni i adresu e-mail. Prace prosimy nadsyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: lancet.konkurs.literacki@gmail.com

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 grudnia, a wręczenie nagród między 15 a 20 grudnia w Łodzi.

Przewidujemy nagrodę główną w wysokości 700 zł i publikację nagrodzonej pracy z możliwością jej rozszerzenia do formy tomiku wierszy lub zbioru opowiadań.

Niezależnie od nagrody głównej przyznane zostaną dwie nagrody dodatkowe w formie propozycji publikacji prac (również rozszerzonych do edycji tomiku wierszy lub zbioru opowiadań).

Jurorami konkursu będą literaturoznawcy z Instytutu Kultury Współczesnej UŁ oraz studenci kulturoznawstwa, specjalności p.n. twórcze pisanie. W skład komitetu organizacyjnego wchodzą: prof. zw. dr hab. Joanna Ślósarska, dr Izabella Adamczewska, dr Natalia Lemann, mgr Julian Czurko, mgr Mateusz Żebrowski, Magdalena Rogowska, Marta Zielińska, Karolina Skubaczewska.

 

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 23 listopada 2013 roku.

 

Sponsorem nagród jest wydawnictwo naukowe „Primum Verbum”.

Partnerem konkursu jest klubokawiarnia Niebostan w Łodzi.

Patronem konkursu jest Fundacja Rokoko.

 

Zachęcamy do pobrania oficjalnego listu intencyjnego.