Program Laboratorium Kultury

DrukowanieLaboratorium Kultury jest programem edukacyjno-kulturalnym realizowanym przez Fundację Rokoko, którego celem jest rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw ludzi poprzez propagowanie wiedzy kulturalnej oraz wdrażanie nowoczesnych metod edukacyjnych.

Działaniami realizowanymi w ramach Laboratorium Kultury są szkolenia, warsztaty, seminaria i spotkania. Ich odbiorcami są osoby zainteresowane kulturą, w tym młodzież wszystkich etapów edukacji oraz dorośli, a także działacze z sektora kulturalno-artystycznego. W ramach działań edukacyjnych pokazujemy kulturę jako:

  • produkt działalności człowieka – który należy poddawać refleksji by żyć lepiej, bardziej świadomie i aby skuteczniej wykorzystywać dotychczasowe osiągnięcia;
  • proces twórczy – gdyż kultura tworzona jest przez wszystkich na bieżąco i nasze zaangażowanie w nią tu-i-teraz ma kluczowy wpływ na jej kształt oraz kierunki rozwoju;
  • cel – jako że dążymy do tworzenia kultury zaangażowanej i angażującej, otwartej i integrującej, motywującej do poszukiwań, działań i podejmowania wyzwań, dążenia do najwyższych standardów, kierowanej poczuciem inspirującego niedosytu.

Działania Laboratorium Kultury są realizowane w ramach niezależnego projektu Fundacji Rokoko:

  • Kultura Coachingu – usługi coachingowe i facylitacyjne skierowane do aktywistów akademickich, kulturalnych i pozarządowych.

W przeszłości w ramach Laboratorium Kultury zrealizowano projekt dofinansowany z funduszy publicznych:

W celu zorganizowania działania Laboratorium dla konkretnej grupy, prosimy o kontakt.