Laboratorium Kultury: FIO 2013

DrukowanieLaboratorium Kultury ROKOKO było projektem edukacyjno-kulturalnym, wspierającym i rozwijającym potencjał sektora organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia wolontariatu kulturalnego poprzez trzyetapową pracę warsztatową:

  • przygotowanie organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury do współpracy z wolontariuszami;
  • wykwalifikowanie koordynatorów wolontariatu kulturalnego;
  • przygotowanie wolontariuszy do współpracy kulturalnej z organizacjami pozarządowymi.

Kompleksowe wsparcie zostało wzmocnione poprzez:

  • sieciowanie organizacji kulturalnych – rozwijanie ich kapitału społecznego, w szczególności w zakresie zaufania, solidarności oraz sprawnej komunikacji;
  • targi wolontariatu kulturalnego – aktywne pośredniczenie między organizacjami a wolontariuszami;
  • mentoring dla organizacji chcących przyjąć wolontariuszy lub już z nimi współpracujących.

Projekt został podsumowany w raporcie Laboratorium Kultury: wolontariat kulturalny w trzecim sektorze.

Projekt Laboratorium Kultury ROKOKO został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Laboratorium Kultury ROKOKO