Laboratorium Kultury: FIO 2013

DrukowanieLaboratorium Kultury ROKOKO było projektem edukacyjno-kulturalnym, wspierającym i rozwijającym potencjał sektora organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia wolontariatu kulturalnego poprzez trzyetapową pracę warsztatową:

  • przygotowanie organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury do współpracy z wolontariuszami;
  • wykwalifikowanie koordynatorów wolontariatu kulturalnego;
  • przygotowanie wolontariuszy do współpracy kulturalnej z organizacjami pozarządowymi.

Kompleksowe wsparcie zostało wzmocnione poprzez:

  • sieciowanie organizacji kulturalnych – rozwijanie ich kapitału społecznego, w szczególności w zakresie zaufania, solidarności oraz sprawnej komunikacji;
  • targi wolontariatu kulturalnego – aktywne pośredniczenie między organizacjami a wolontariuszami;
  • mentoring dla organizacji chcących przyjąć wolontariuszy lub już z nimi współpracujących.

Projekt został podsumowany w raporcie Laboratorium Kultury: wolontariat kulturalny w trzecim sektorze.

Projekt Laboratorium Kultury ROKOKO został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Laboratorium Kultury ROKOKO

 

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin