Edukacja w polskim teatrze: Badanie ilościowe, Łódź 2015

rkk_tondo_250_statEdukacja w polskim teatrze: Badanie ilościowe, Fundacja Rokoko, Łódź 2015, isbn 978-83-942586-3-4

Treść publikacji dostępna jest na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 3.0.

Ze wstępu: Badanie ilościowe składało się z trzech części. Pierwsza z nich to ankieta internetowa skierowana do przedstawicieli teatrów. Składała się z 20 pytań otwartych i zamkniętych. Sprawdzała to, jak i dla kogo teatry organizują działalność edukacyjną, jak ją oceniają oraz co motywuje je do realizacji tego typu projektów. Druga część badania to analiza stron internetowych, która miała za zadanie wykazać, jakie działania edukacyjne odbywały się w teatrach w sezonie 2014/2015 oraz jak teatry informowały o tych wydarzeniach. Trzecią częścią było badanie statutów, które służyło dowiedzeniu się, czy edukacja jest jednym z zadań teatrów oraz jakie możliwości formalne mają teatry w jej realizowaniu.

 

rokoko_logo_250