Edukacja w polskim teatrze: Wprowadzenie historyczne, Łódź 2015

rkk_tondo_250_histEdukacja w polskim teatrze: Wprowadzenie historyczne, Fundacja Rokoko, Łódź 2015, isbn 978-83-942586-1-0.

Treść publikacji dostępna jest na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa 3.0.

Ze wstępu: Dr hab. Karolina Prykowska-Michalak przyjrzała się historii teatru polskiego z punktu widzenia jego roli dydaktycznej. W jej publikacji można przeczytać o rozmaitych aspektach tego tematu opisywanych przez teatrologów, a także prześledzić losy teatru edukacyjnego w Polsce. Autorka przede wszystkim porusza kwestie dramaturgii w różnych epokach, ale także omawia cele stawiane nowopowstającym zjawiskom teatralnym — teatr narodowy, współistniejące w Łodzi teatry wielu kultur lub teatr imigracyjny to przykłady kilku z nich. Są one bardzo dobrą ilustracją tego, jak edukacja może być wpleciona w podstawową działalność instytucji teatralnej.

 

rokoko_logo_250