Daria Kubiak

Daria KubiakWiceprezeska Fundacji Rokoko, członkini Kooperatywy Spożywczej w Łodzi, doktorantka UŁ (w zakresie zarządzania kulturą), członkini studenckich kół naukowych, wykładowczyni, specjalistka ds. PR i promocji, managerka kultury, kulturoznawczymi, teatrolożka.

 

Umiejętności i doświadczenie

prowadzenie akademickich wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów, prowadzenie warsztatów dla dzieci, badania rozwoju widowni, zarządzanie instytucjami kultury, promocja sztuki, tworzenie produktu kultury, wspópraca z kulturalnymi organizacjami pozarządowymi, koordynacja partnerstwa w projekcie Funduszu Wyszehradzkiego, realizacja badań marketingowych (badania stron WWW, wywiady pogłębione, przygotowanie kwestionariusza ankietowego, grupy fokusowe), prowadzenie wykładów i warsztatów (w języku polskim i angielskim), koordynacja działań wolontariuszy, zarządzanie projektem, koordynacja przygotowywania materiałów promocyjnych, social media, opieka redakcyjna i graficzna nad witryną WWW, doświadczenia dziennikarskie, doświadczenie w roli konferansjera, koordynacja działań biura festiwalowego (negocjacje warunków przyjazdu zaproszonych gości, kontrola tłumaczeń, przygotowywanie programu głównego, koordynacja imprez towarzyszących, kontrola prowadzonych działań), znajomość języków (angielski w stopniu zaawansowanym, podstawy hiszpańskiego).

Kontakt

Julian Czurko

Prezes Fundacji Rokoko Doktor nauk humanistycznych (w zakresie literaturoznawstwa). W Fundacji Rokoko zajmuje się coachingiem, prowadzeniem szkoleń i warsztatów jako trener, organizacją […]