Coaching

Według metodyki CoachWise™ coaching to wspieranie osób i organizacji w osiąganiu tego, co dla nich ważne bez mówienia im co robić ani robienia tego za nich.

W ramach rozwojowej oferty Fundacji Rokoko oferujemy procesy coachingowe prowadzone w wymiarze 6-8 spotkań co 2-3 tygodnie osobiście lub przez Skype/telefonicznie. Sesje dotyczą zaproponowanego przez klienta tematu rozwojowego zgodnie z dynamiką:

  • zdefiniowanie i doprecyzowanie celu,
  • przyjrzenie się posiadanym oraz potrzebnym zasobom (wiedza, emocje, fundusze, czas, itd.),
  • szukanie nowych sposobów osiągnięcia celu,
  • wzmacnianie motywacji dążenia do celu i monitorowanie efektów.

Koszt usługi coachingowej to 160 zł (brutto) za godzinę spotkania.

Dobrze Rokuje!

W ramach realizowania społecznej misji Fundacji Rokoko szczególne wsparcie kierowane jest do 3 grup:

  • aktywistów kulturalnych (osób pracujących w NGO i instytucjach kultury, artystów),
  • aktywistów akademickich (studentów, doktorantów, świeżych absolwentów),
  • aktywistów społecznych (osób działających w NGO, ruchach nieformalnych, wolontariuszy).

Dla tych grup przewidziana jest cena zniżkowa: 100 zł za godzinne spotkanie.

W przypadku spotkania w biurze coworkingowym należy doliczyć 20 zł do podstawowej ceny za godzinę. Podane są ceny brutto.

Ceny coachingu grupowego i zespołowego ustalane są indywidualnie, w zależności od charakteru planowanej grupy i intensywności spotkań.

Coach

Coaching w Fundacji Rokoko prowadzi Julian Czurko, stosujący metodologie CoachWise™, JAK-MD™ oraz Clean Coaching™.

Nasza Kultura Coachingu

Wsparcie coachingowe, jakie świadczę poprzez Fundację Rokoko w ramach programu Kultura Coachingu, realizowane jest w ramach odpłatnej działalności statutowej organizacji. Oznacza to, że nie jest ono nastawione na zysk, ale na realizację celów społecznych. Dodatkowo, działam na zasadzie wolontariatu, gdyż w ten sposób zebrane fundusze przeznaczane są na dalszy rozwój programu.

 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin