Patronujemy

3 postów

Werdykt Jury I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Lancet 2013”

Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu i rozdanie nagród odbyło się 21 grudnia o godz. 16.00 w łódzkiej klubokawiarni „Niebostan” (ul. Piotrkowska 17). Jury w składzie: Magda Rogaczewska (przewodnicząca Jury), dr Izabella Adamczewska, dr Natalia Lemann, Karolina Skubaczewska i Marta Zielińska, podczas obrad 12 grudnia 2013 r. przyznało: Nagrodę Główną (finansową w wys. […]

Patronujemy I Ogólnopolskiemu Konkursowi Literackiemu „Lancet”

Pracownia Antropologii Literatury i studenci kulturoznawstwa (specjalność: twórcze pisanie) Uniwersytetu Łódzkiego ogłaszają I Ogólnopolski Konkurs Literacki „Lancet” na cykl wierszy lub opowiadanie. Konkurs jest skierowany do studentów wszystkich uczelni i kierunków. W konkursie mogą brać udział studenci wszystkich kierunków i uczelni w Polsce, jak również polscy studenci uczelni zagranicznych. Nadsyłane […]