Inne informacje publiczne

Załatwianie pozostałych spraw, jak pozyskiwanie informacji publicznych będących w posiadaniu Fundacji Rokoko i nieopublikowanych w BIP, może odbyć się osobiście lub na wniosek pisemny przyjęty w siedzibie organizacji:

Fundacja Rokoko

ul. Piotrkowska 235/241 lok. 20, 90-456 Łódź