Archiwum dnia: 10 stycznia 2015


Ożyw Samego Siebie: raport z badania, Łódź 2014

Ożyw Samego Siebie: raport z badania potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Zapolice, Fundacja Rokoko, Łódź 2014. Prezentujemy raport podsumowujący badanie ilościowe i jakościowe potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Zapolice. Powstał on na zlecenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach w 2014 roku.