Archiwum dnia: 4 stycznia 2014


QueerKarta

QueerKarta to projekt stowarzyszenia Fabryka Równości, którego celem jest stworzenie sieci różnego rodzaju punktów usługowych, które deklarują się jako otwarte na wszystkich gości niezależnie od ich poglądów, orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej.